POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny kontrahencie
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy restrykcyjne wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
zwanym dalej RODO. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy.
Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Ciebie oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas jako Administratora do przetwarzania tych danych.
Kto jest administratorem danych osobowych ?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest WINIARSKI Łukasz Winiarski ul. Technologiczna 2 45-839 Opole NIP: 7542696378
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem: WINIARSKI ul. Technologiczna 2 45-839 Opole, lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skąd mamy Twoje dane osobowe ?
Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w trakcie zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą. Datą pozyskania danych jest data dokonania w/w czynności.
Jakie dane osobowe gromadzimy?
imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, adres doręczenia przesyłek, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
Wszystkie te dane osobowe należą do kategorii danych osobowych niewrażliwych.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie  dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane:
• w celu wykonania obowiązków prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
• w celu ochrony praw firmy WINIARSKI zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych
• organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
Jak chronimy Twoje dane osobowe ?
Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania przetwarzania danych osobowych naszych kontrahentów, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostęp
do Twoich danych osobowych, mają tylko wybrane i odpowiednio przeszkolone osoby.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez WINIARSKI i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie
przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Twoich i firmy WINIARSKI.
Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?
Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto masz prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania informacji, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Na żądanie dostarczymy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócisz się do nas, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości
wynikającej z kosztów administracyjnych.
• sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
• usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a firma WINIARSKI ma obowiązek bez zbędnej
zwłoki usunąć takie dane,
• ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
• sprzeciwu - w pewnych okolicznościach masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a na firmie WINIARSKI może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych,
• przenoszenia danych osobowych - pod pewnymi warunkami masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, przetwarzane przez firmę WINIARSKI oraz masz prawo przesłać te dane innemu podmiotowi.


Pliki cookies zwane popularnie "ciasteczkami"
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach
użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Platforma fcnet.pl wykorzystuje technologię „cookies”, w celu rozpoznania Ciebie i dostosowania fcnet.pl do Twoich potrzeb.
Pliki cookies są wykorzystywane do:
• zapamiętywania zalogowania
• zapamiętania zawartości Twojego koszyka
• zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania fcnet.pl
• tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania fcnet.pl
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie
odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej
przeglądarki internetowej.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie fcnet.pl
chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej
przeglądarki internetowej.
 
 

 

 

WINIARSKI
 tel. 691 172 903
ul. Masowska 6
45-920 Opole, woj. opolskie 

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.